Szociális célú tűzifa támogatás - 2016.

Tájékoztatom a Község Lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú tűzifa támogatást biztosíthat, annak a szociális rászoruló kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,- forint), egyedül élő esetén annak 300%-át (85.500,- forint). Előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint - aktív korúak ellátására, - időskorúak járadékára, - települési támogatásra jogosult. A támogatás elbírálásánál előnyt élvez az a kérelmező, akinek családjában - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében - halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek. A tűzifa támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, amely a Közös Hivatal ügyintézőjénél igényelhető, valamint letölthető innen, a tovább gombra való kattintással. A kérelemhez mellékelni kell a háztartás tagjainak utolsó havi jövedelemigazolásait. - Horváth Tibor polgármester

TOVÁBB

Egyenlő Bánásmód hatóság

Ügyfélfogadási időpontok

TOVÁBB

Korábbi hírek